Me usume, et

haridus

kultuurielu

majandus

vajavad võrdselt tuge

Meie Missioon

Toetada rahaliselt isikuid, kes on pühendunud  ühiskonna arengule pikaajalist positiivset mõju avaldavale tegevusele

Väljakutse
Meie ühiskond on lõhestunud

Ühekülgne fookus majanduskasvule ja vastandumise poliitika on loonud ühiskonna, kus on vähe sotsiaalset sidusust, teineteise kaasamist ja koostööd.

Innovatsioon ja areng erinevates eluvaldkondades – poliitika, majandus, kultuur ja haridus - ei ole võrdväärselt toetatud.

Palli püüdmas(1)
blue-shape-2

Kuidas teeme

Pilootprojekti eesmärk on kooli hoolekogude ja juhtkondade jõustamine

miks

Koolides kui kogukonna keskustes koostöö ja demokraatia arenguks eelduste loomine.

kuidas

Aidata koolijuhte kaasava ja kollegiaalse juhtimismudeli rakendamisel koolikogukonna raames.

mida

Koolijuhtide toetamine kollegiaalse juhtimismudeli väljatöötamisel ja rakendamisel, et nende mõjukus kasvaks koolielu ja kohaliku regiooni arengusse panustamisel. 

Kes me oleme

Pro-Bono töö. Administratiivsed kulud piiratud raamatupidamise, auditi ja veebihaldusega.

Ott Karolin

Tiit Urva

Hillar Lõhmussaar

Kristjan Luha

Aivar Berzin