Annetus!

Austatud kaasamõtleja ning toetaja! Eesti ühiskond on jõudnud ajajärku, kus koostöö, kogukondlikkus ja ühise eesmärgi nimel ühiselt pingutamine on taas kujunemas oluliseks väärtuseks.

Uus, kaasav ja toetav kultuur ehitatakse üles üksteist kaasates ja toetades. Ikka inimene ja samm haaval. Oleme südamest tänulikud igale toetajale jõukohase sammu eest, mis viib meid lähemale inimlikkust toetavale ühiskonnale.

Missioonifondi asutajad koos mõttekaaslastega.

Aadress : Tulika 19A, 4-korrus
Tallinn, Estonia

Telefon: +372 506 6537
Email: info@missionfund.eu
Tiit Urva - Juhatuse liige

Sihtasutus Missioonifond
Registrikood: 90014833
Arveldusarve nr. EE497700771004098017